ZAKŁAD ŚLUSARSKI - PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH F. GAJOS B. DUDKIEWICZ   SP. J.

GLOB-KRATA jest produktem, który umożliwia rozwiązanie problemu słabej nośnosci gruntu rodzimego. Zapewnia tekże utrzymanie stabilności gruntu na skarpach i zboczach. W przypadku słabej nośności gruntu działanie systemu polega na redukcji naprężeń pionowych, poprzez stworzenie podbudowy, która zachowuje się jak półsztywna plyta.

Działanie GLOB-KRATY w przypadku skarp i zboczy to zamknięcie materiału wewnątrz komórek torzących swoisty przestrzenny plaster miodu, krtóry redukuje działanie erozji.

Przykłady zastosowań GLOB-KRATY:

  • drogi leśne, tymczasowe dojazdowe itp.
  • wzmocnienia podbudowy drug kołowych i szynowych
  • budowa i remonty parkingów i placów manewrowych
  • zabezpieczenia przeciw erozyjne skarp, nasypów, rowów, zbiorników wodnych, kanalów itp.
  • budfowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, linii brzegowych
  • kształtowanie przestrzeni ogrodowej, wokół zabudowy
  • wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe

GLOB-KRATA jest jest wykonana z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości, dwustronnie modelowanych, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm...

Do montażu na życzenie Klienta dostarczamy kotwy i opaski samozaciskowe przeznaczone do łączenia poszczególnych sekcji GLOB KRATY na placu budowy.

GLOB-KRATA to nieprzeciętny, najwyższej jakości produkt charakteryzujący się wyjątkowo niską ceną!

ZDECYDOWANIE - najlepszy tego typu wyrób na Rynku.